لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حمیدرضا ملکی زهرا حاجی آبادی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ مجید سلیمانی نجمه واشقانی فراهانی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ غلامعلی هاشمی راضیه طالبی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ زهره کوخائی ابراهیم قاسمی
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ جهانبخش باقری مطلق شکوفه تاج آبادی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ اعظم نعمتی مجید عابدی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ فائقه باوی محمد محمدخانی - جواد طالبی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ بهرنگ سراج زاده سمیرا رضایی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ زهرا عزیزی حسین مترجم
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ بی تا بهروز فاطمه جعفر خانی