لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ غلامعلی هاشمی راضیه طالبی
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ فائقه باوی مصطفی اروجلو
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ زهرا عزیزی سمیرا رضایی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ مجید سلیمانی شکوفه تاج آبادی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ زهره کوخائی ابراهیم قاسمی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ افسانه شهبازی محمد خان محمدی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ جهانبخش باقری مطلق فاطمه جعفر خانی - حسین مترجم
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ حمیدرضا ملکی نجمه واشقانی فراهانی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ بهرنگ سراج زاده زهرا حاجی آبادی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اعظم نعمتی جواد طالبی