لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ فائقه باوی - شقایق توکلی -
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ غلامعلی هاشمی - راضیه سماعی -
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مجید سلیمانی - مدعو -
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ زهره کوخائی - حمیدرضا ملکی -
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ اعظم نعمتی - جهانبخش باقری مطلق -
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ مژگان مقصودی - مجید حاجی آبادی -
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ بهرنگ سراج زاده - افسانه شهبازی -
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ زهرا عزیزی - نیلوفر کاوه ئی -