لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ حمیدرضا ملکی - شقایق توکلی -
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ غلامعلی هاشمی - نیلوفر کاوه ئی -
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ خاطره حسنی - جهانبخش باقری مطلق -
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ بهرنگ سراج زاده - راضیه سماعی -
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ زهره کوخائی - مجید سلیمانی -
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ فائقه باوی - زهرا عزیزی -
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ اعظم نعمتی - افسانه شهبازی -
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ مژگان مقصودی - مدعو -
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ مجید حاجی آبادی - بی تا بهروز -